Välkommen till Svea Banks kundportal

Här kan du logga in för att se dina engagemang gällande fakturaservice.

Vi kommer inom kort samla dina engagemang även för avtal om köp av kundfordringar i denna portal.

Kom ihåg att du måste skilja på gemener och versaler i både användarnamn och lösenord. Dvs, "användarnamn" är inte samma som "AnvändarNamn"

Kan du inte logga in?

För att kunna logga in krävs att er browser tillåter så kallade cookies. Hur du ställer in Firefox respektive Explorer så att de tillåter cookies beskrivs nedan.

Internet Explorer
Under menyn Verktyg, välj Internetalternativ. Välj fliken Sektretess. Där kan du antingen ange en nivå som tillåter cookies eller klicka på Platser och ange https://*.sveaekonomi.se, klicka på Tillåt och sedan OK.