Välkommen till Svea Ekonomis kundportal

Här kan du logga in på Sveas Kundsidor för företag.

Kom ihåg att du måste skilja på gemener och versaler i både användarnamn och lösenord. Dvs, "användarnamn" är inte samma som "AnvändarNamn"

Kan du inte logga in?

För att kunna logga in krävs att er browser tillåter så kallade cookies. Hur du ställer in Firefox respektive Explorer så att de tillåter cookies beskrivs nedan.

Internet Explorer
Under menyn Verktyg, välj Internetalternativ. Välj fliken Sektretess. Där kan du antingen ange en nivå som tillåter cookies eller klicka på Platser och ange https://*.sveaekonomi.se, klicka på Tillåt och sedan OK.